Misioni

Misioni

Të prezantojë Turqinë, trashëgiminë e saj kulturore, gjuhën, kulturën dhe artin turk; të zhvillojë miqësinë e Turqisë me vendet e tjera, të rrisë shkëmbimet kulturore dhe në lidhje me këtë të shërbejë në dobi të botës informacionet dhe dokumentet e siguruara brenda dhe jashtë vendit; të ofrojë jashtë shtetit shërbime për ata që duan të mësojnë mbi gjuhën, kulturën dhe artin turk.