Vizioni

Vizioni

Me anë të aktiviteteve, që do të realizohen në shumë vende të botës në kryefjalët: kulturë, art dhe mësimdhënie të gjuhës turke për të huajt si dhe përmes bashkëpunimeve që do të ndërtohen, të sigurojë njohjen e Turqisë edhe më afër dhe nëpërmjet burimeve korrekte nga komunitetet e botës.