Akademia e Medias

Yazıcı-dostu sürüm

Në Institutin Junue Emre në Tiranë fillon Akademia e Medias!

Trajnimi do të jepet nga individë ekspertë të fushës nga Turqia dhe Shqipëria. 

Trajnimi i Akadesisë së Medias do të zgjasë 10 ditë. Pas trajnimit kursantët e suksesshëm do të marrin certifikatë dhe do të fitojnë të drejtë për të bërë praktikë në një nga institucionet e medias më të rëndësishme në Turqi, TRT.

Kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë në trajnimin e Akademisë së Medias duhet të dërgojnë CV-në në adresën tonë postare.

 

Data: 21 shkurt - 04 mars 2019

Vendi: Instituti Junus Emre Tiranë Salla e Konferencave