Atelieja e Shqiptimit dhe Ndjesisë së Turqishtes në Tiranë

Yazıcı-dostu sürüm

Nën kujdesin e Institutit Junus Emre Tiranë më 20 nëntor, ditën e premte u organizua Atelieja e Shqiptimit dhe Ndjesisë së Turqishtes. Aktiviteti u zhvillua në Sallën e Konfererencave të Institutit Junus Emre Tiranë dhe u prit me shumë interes nga nxënësit.

Nxënësit tanë, që dëshironin të ndjenin melodinë e turqishtes u takuan me profesionistin e komunikimit Mert Talat Dilekçioğlu, në Ateliejen e Shqiptimit dhe Ndjesisë së Turqishtes për të mësuar shqiptimin e drejtë të gjuhës turke.   

Diğer Etkinlikler

Instituti Junuse Emre Tiranë në bashkëpunim me BKT organizuan “Shkollën Verore të Turqishtes” për moshat 9-15 vjeç....