Shkolla Verore e Turqishtes për Moshat 9 – 15 Vjeç

Yazıcı-dostu sürüm

Instituti Junuse Emre Tiranë në bashkëpunim me BKT organizuan “Shkollën Verore të Turqishtes” për moshat 9-15 vjeç. Aktiviteti filloi më 28.09.2021 dhe përfundoi më 09.07.2021.

Në programin që zgjati dy javë u përfshinë mësimet e turqishtes, sport, pikturë, ebru, harkëtari, not, Dita e Kuzhinës Turke etj. Në kuadër të Shkollës Verore të Turqishtes fëmijët vizituan Ambasadën e Republikës së Turqisë në Tiranë, Zyrën e Koordinimit të Programit TIKA, BKT-në dhe Shkollat Maarif.

Më datë 12.07.2021 për nxënësit tonë të Shkollës Verore të Turqishtes në institutin tonë u organizua ceremonia e ndarjes së certifikatave me pjesëmarrjen e familjeve, drejtorit të Institutit Junus Emre për Mësimdhënien e Turqishtes Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu dhe drejtorit të Institutit Junus Emre Tiranë z. Ömer Osman Demirbaş.

26 fëmijë shqiptarë dhe turq morën pjesë në Shkollën Verore të Turqishtes dhe pjesëmarrja ishte pa pagesë.